Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Žabky

Vitajte v školskom roku 2018/2019 

Učiteľky: Mgr. LINDA SIRČEKOVÁ - zást. riad.   ZUZANA BACHÚRIKOVÁ

Vekové zloženie detí:   4 - 6 rokov                                                       

 Počet detí: 25


CHARAKTERISTIKA TRIEDY

 Trieda ŽABKY sa nachádza v novopostavenej budove materskej školy. Triedu navštevuje 25 detí z toho 17 chlapcov a 8 dievčat vo veku 4 až 6 rokov. Trieda je rozdelená v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu podľa siedmych vzdelávacích oblastí : Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. V priestoroch triedy je novovybudované  centrum pre rozvoj emocionálnej inteligencie dieťaťa a v rámci nej je v školskom roku 2018/2019 implementovaný projekt „Zippyho kamaráti“. Jednotlivé centrá sú vybavené modernými edukačnými pomôckami, ktoré smerujú k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa s dôrazom na rozvoj tvorivosti a divergentného myslenia detí. Celkový interiér triedy je ladený v pestrých farebných tónoch  podčiarknutý hravými dekoráciami.  

PLÁN AKTIVÍT TRIEDY ŽABKY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

JESEŇ 2018

Školský rok začína

oboznámenie sa s pravidlami žabiek

Lampióny rozžiaria deň/ lampiónvý pochod

Tekvicové a oberačkové slávnosti

Ovocné smoothie

Budovanie zdravých stravovacích návykov zážitkovou formou

Dopravný svet v našej MŠ

Využívanie detských dopravných prostriedkov na dopravnom ihrisku

Učíme sa plávať

Predplavecká príprava pre najstaršie deti

Prehliadka železničného depa

Prehliadka priestorov železnice a depa

Trénujeme korčuľovanie

Osvojiť si techniku korčuľovania na klzisku

ZIMA 2018

Rozprávkové popoludnie

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti prostredníctvom spoločného čítania

Vianočný čas

Besiedka a vystúpenie pre rodičov

Sánkovačka, guľovačka

Zimné športové aktivity

Karnevalová zábava

Karneval

JAR 2019

Moje práva sú dôležité

Oboznámenie s ľudskými právami a právami detí

Cesta do rozprávky

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti- návšteva knižnica/kníhkupectva

Zeleninkovo

Pestovanie zeleniny v našom átriu

Veľkonočné prekvapenie

Spoznávanie veľkonočných tradícií

Hravá recyklomatematika

Triedenie odpadu prostredníctvom IT technológií

Deň Zeme

Celoškolská akcia environmentálneho charakteru na skrášlenie okolia MŠ

Experimentovanie je zábava

Pokusy so živou a neživou prírodou

Deň rodiny

Rodinné popoludnie s aktivitami pre celú rodinu

LETO 2019

Týždeň detskej radosti

Oslava medzinárodného dňa detí

Indiánsky deň

Športové aktivity s indiánskou tematikou

Hurá výlet

Návšteva zvieracieho dvora v Branove

Celoročné aktivity:

Zábavné hry na interaktívnej tabuli

rozvoj digitálnej gramotnosti pomocou edukačných hier na IT

Zippyho kamaráti

Projekt na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností

Programujeme Bee Bot-ku

Rozvoj zručností s programovaním digitálnych hračiek

Hry na netradičných hudobníkov

Aktivity zamerané na rozvoj rytmizácie a hudobnej tvorivosti

Športujeme pre zdravie

Rozvoj pohybových zručností v rôznych športoch 

Lukaskova oslava

vytvárame si hodiny

slnečné hodiny

skladáme písmenká

sedačka z tehličiek

obrovské hodiny

naša fotografka

malá a veľká ručička

na plavárni

išlo mi to

naša úroda zo záhradky

po daždi

na vychádzke

rozbíjame orechy

počítame gaštany

na loptových hrách

bolo super

hry s loptou

v telocvični ZŠ

v telocvični

florball

florball

loptové hry

aha rušeň

cestujúci nastupujú

naša prvá exkurzia

pozor na vlak

Riškova radosť

ujo výpravca

zábava na autíčkach

žabky na železnici

vystrihujeme cestu

na dopravnom ihrisku

Adamkove lietadlo

Bee bot a doprava

dopravné značky

pokus s magnetom

poskladal som kamion

Saškina loďka

skladáme morkára

vyfarbujeme auto

Krajský metodický deň

ukážka ranného stretnutia

práca v centrách

vesmír

záchranné zložky

havária

prvá pomoc

Mikulášska oslava

malý odborník

Lucasko má diplom

kreslíme kvapky

experiment so šiškou

Dentalalarm

čo máme v ústach

čisté zúbky

Polepetko

príprava ovocia

Sasika oslavovala

zdravé smoothie

hry s kamienkami

veselé divadielko

v divadle

úspešný Dentalalarm

stromček so šišky

sladká odmena

ako čistíme zúbky

ahoj Zippy

o zúbkoch

pracovné stroje

náš strašiak

náš oslávenec

lietajúci balón

hurá opekačka

fúkali sme lístie

Dentalalarm u žabiek

čistíme si zúbky

Simonkine tekvičky

tvorili aj rodičia

o zúbkoch

loptové hry

zahrali sme si

Simsalala

žabky na predstavení

značky hravo nakreslíme

zábavné maľovanie

vo vesmíre

Adamkova oslava

vianočná besiedka

vianočná besiedka

vianočná besiedka

vianočná besiedka

hurá nasnežilo

rozbaľujeme daečeky

kto bude prvý

šantenie žabiek

zjazd vo dvojici

všetko najlepšie Maťko

zábavné skákanie

prekvapenie pre chlapcov

domček pre bábiky

jééj čo to je?

dino puzle

darčeky od Ježiška

Nelkina oslava

ideme ešte

to je zábava

sánkovačka

superhrdinovia

z rozprávky

zabavili sme sa

zatancovali sme si

Ovo Šaškovo

Šankova oslava

divadielko

naše kočky

aj zvieratká boli

tancujeme

cvičenie s hokejkami

hrali sme hokej

zimné športy

vytvárame snehuliakov

kreslíme

veselé skladanie

iglu z cukru

karnevalová zábava

Myšky sa hrajú

usilovní brigádníci

Zippy

jarná brigáda

sadíme hrášok

sadíme cibuľku

aj ockovia pomáhali

veselé maľovanie

veľkonočné tvorenie

maľovanie kraslíc

XXL človeče

vytvárame tvary

naši výtvarníci

programujeme Bee-bot

na korálky

hra s kockou

čísla a tvary

zápis u Žabiek

zápis u Žabiek

zápis u Žabiek

na tému hmyz

na tému hmyz

na tému hmyz

na tému hmyz

na tému hmyz

na tému hmyz

na tému hmyz

na tému hmyz

na tému hmyz