Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Slniečko

Vitajte v školskom roku 2018/2019

Učiteľky:  Mgr. KATARÍNA SÁDECKÁ, Mgr. MARTINA LYKOVÁ

 Vekové zloženie detí: 3 ročné deti

 Počet detí: 25

  


 

SLNIEČKA SME USMIEVAVÉ, NAŠU TRIEDU RADI MÁME,

POĎ SA AJ TY S NAMI HRAŤ, BUĎ NÁŠ DOBRÝ KAMARÁT.

 CHARAKTERISTIKA TRIEDY

 Trieda Slniečka sa nachádza v treťom pavilóne na poschodí. Našu triedu navštevujú trojročné deti, teda najmladšia veková skupina, z toho 12 dievčat a 13 chlapcov. Trieda je svetlá, útulná a esteticky zariadená, prispôsobená najmladšej vekovej skupine, aby sme deťom vedeli zabezpečiť plynulú adaptáciu na nové prostredie. Je rozdelená do vzdelávacích oblastí podľa iŠVP.

 Deťom ponúkame podnetné prostredie, v ktorom pozitívne ovplyvňujeme ich individuálny rast a posilňujeme ich kooperáciu so skupinou vrstovníkov z hľadiska sociálnych kontaktov, deti si formou hry osvojujú správne morálne vlastnosti a tiež aj poznatky, ktoré vyplývajú z profilácie našej MŠ. Pri rôznorodých vzdelávacích aktivitách deti spoznávajú  svet okolo seba, nadobúdajú nové poznatky, schopnosti a zručnosti. Okrem našej triedy  využívame aj externú triedu v átriu, kde vedieme deti k láske k prírode, pestujeme rôzne plodiny a využívame rôzne možnosti, ktoré nám externá trieda v súčinnosti s iŠVP ponúka.

V prípade nepriaznivého počasia radi využívame aj našu priestrannú terasu, ktorá je zariadená vhodnými edukačnými pomôckami a tabuľami na kreslenie.

PLÁN AKTIVÍT TRIEDY  SLNIEČKO

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

JESEŇ 2018

Už som škôlkár

adaptácia detí na prostredie MŠ, prispôsobovanie sa režimu MŠ

Jesenná brigáda

zapojiť sa do jesennej brigády zbieraním smetí v areáli MŠ, hrabaním lístia.

Tekvicové strašidielka

spoločné tvorenie tekvicových kompozícií v spolupráci s rodičmi

ZIMA 2018

Mikuláš v našej škôlke

privítať Mikuláša pesničkou, užívať si radosť z obdarovania Mikulášom

Tešíme sa zo snehu

aktivity zamerané na využitie zimného počasia

šmýkanie sa, spúšťanie sa na sánkach a lopároch z nášho kopca

Vianoce so Stonožkou

pripraviť tanečné vystúpenie na vianočnú besiedku pre rodičov

Karneval

prežívať radosť z preoblečenia sa za obľúbenú rozprávkovú postavičku

JAR 2019

Veľká noc prichádza!

spoznávanie veľkonočných tradícií,

 podieľať sa na veľkonočnej výstave detských prác.

Od semienka k rastlinke

pozorovanie klíčenia, pravidelná starostlivosť o rastlinky

Deň Zeme

skrášľovanie exteriéru MŠ v spolupráci s rodičmi

Stonožka oslavuje s rodinou

prežívanie radosti z vystúpenia pre rodinu,

užívať si rodinné popoludnie a pripravené aktivity pre deti

LETO 2019

Týždeň detskej radosti

zúčastniť sa na celotýždňovom programe pre deti pri príležitosti MDD

Hurá na výlet

návšteva Doliny poníkov, vozenie sa na poníkovi

 

CELOROČNÉ AKTIVITY

Bezpečne na ceste

vychádzky do okolia MŠ, osvojovať si základné dopravné značky.

V Rozprávkove

počúvaním čítanej rozprávky pred odpočinkom viesť deti k láske ku knihám

Grafomotorika

postupne rozvíjať grafomotorické zručnosti vzhľadom k veku a schopnostiam dieťaťa, osvojovať správny úchop kresliaceho materiálu

Radi sa hýbeme

podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou zdravotných cvičení

Interaktívna tabuľa

využívať interaktívnu tabuľu pri vzdelávacích aktivitách ako jednu z metód rozvíjania digitálnej gramotnosti 

hráme sa a zabávame

kosíme

krásna jeseň

na kolobežkách

dopravný deň

Slniečka pri práci

pieskové pečenie

objavujeme školský dvor

náš čitateľský kútik

lepíme

lepíme

maľujeme

sústreďme sa

ide vláčik cez tunel

na masážnom chodníku

námorníci veslujú

v átriu

v átriu

v átriu

na dopravnom ihrisku

pozorujeme prírodu

na školskom dvore

naša rybička Hviezdička

malé doktorky

nové kosačky

jesenná brigáda

maľujeme

maľujeme

hostíme sa

veselé vianoce

slávnostne oblečení

začíname

dostali sme balíčky

veľa skladačiek

hráme sa

kopa knižiek

prišiel Mikuláš

čakanie na Mikuláša

puzzle

rozbaľovanie darčekov

darčeky spod stromčeka

aha čo máme

nám zima nebude

zimné radovánky

hráme sa v snehu

náš úkryt

stavali sme iglu

pracujeme

máme aj snehuliaka

priprava búdky

na predstavení

ideme zavesiť

chlebík nám chutí

pekný panáčik

bola zábava

postavy z prírodnín

hráme sa s kemeňmi

čakáme na predstavenie

máme super náladu

trochu maškrtíme

originálna maska

maľujeme kravičky

pracujeme s lepidlom

počítame zvieratká

obedujeme buchty

v pieskovisku

na chodníčku

naša mangólia

v átriu

maľujeme

sadili sme

pozorujeme

sadíme hrášok

naše sadenice

už nám rastú

tvorivé dielne

maľujeme vajíčka