Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Personál školskej jedálne

Mária Nevidánska

 Vedúca školskej jedálne

Anna Murcinová

 kuchárka