Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Personál školskej jedálne

Mária Nevidánska

 Vedúca školskej jedálne

Irena Bachorecová

 hlavná kuchárka

Anna Murcinová

 kuchárka

Mária Megová

 kuchárka

Martina Rybáriková

 kuchárka