Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Oznamy

POZVÁNKA 

Pozývame rodičov a priateľov školy na

oslavu DŇA RODINY

 6.6.2019 o 15.30 hod.

na školskom dvore

Program:  1. Vystúpenie detí z MŠ

                   2.  Zábava na školskom dvore:

Ø Nafukovací hrad

Ø Kolotoč

Ø Maskot Minnie

Ø Cukrová vata pre deti

Ø Maľovanie na tvár

Ø Balóny pre deti

Ø Guláš 

 

Príďte sa s nami zabaviť. Tešíme sa na Vás!                           

______________________________________________________________________________________________

  

      Zápis do materskej školy na šk. rok 2019/2020

  sa uskutoční 2.5. – 3.5. 2019

 od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Žiadosť o prijatie nájdete na web stránke školy alebo si osobne vyzdvihnete  u riaditeľky školy. 

Súčasťou žiadosti je potvrdenie od pediatra a fotokópia rodného listu dieťaťa.

Na zápis príďte so svojim dieťaťom.

 

Tešíme sa na Vás !

_____________________________________________________________________________________________________

DEŇ ZEME 

Milí naši rodičia! Príďte 29.4.2019 od 15.00 hod. do materskej školy, spolu s p. učiteľkami  a deťmi prispejte ku skrášleniu nášho exteriéru.

Program popoludnia:     

   Vystúpenie detí

   Vyčistenie školského areálu / hrabanie, zametanie/

   Vysadenie stromčekov a kríkov /zabezpečí škola /

   Opekanie /každý vo vlastnej réžii /                  

 

Prosíme rodičov o pomoc pri zabezpečení pracovného náradia/hrable, rýľ  /

_________________________________________________________________________________________

 

 

MŠ STONOŽKA na Nábrežnej ul. 39 v Nových Zámkoch

Vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

POZRITE SI ŠKOLKARKOVO A DOZVIETE SA VIAC...

25.04.2019 OD 8.00 hod. do 11.30 hod.

Pripravené sú pre Vás aktivity v triedach,

ochutnávka našich nátierok,

prehliadka školy a malý darček.

Radi odpovieme na Vaše otázky.

 

Teší sa na Vás kolektív MŠ.