Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Macko Pusík

Vitajte v novom školskom roku 2018/2019

 

Učiteľky: DARINA HAMBALKOVÁ - riad.MŠ 

                MARGITA ANDRÁŠIKOVÁ, DAGMAR TARIČOVÁ

Vekové zloženie detí: 5 - 6 ročné deti

Počet detí: 25

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

Naša trieda sa nachádza na poschodí stredného pavilónu a logo triedy je Macko Pusík. Z počtu zapísaných detí 25 je 16 chlapcov a 9 dievčat.

V esteticky upravenom prostredí triedy je našim prvoradým cieľom  zabezpečiť fyzický a psychický rozvoj každého dieťaťa, rozvoj jeho intelektu reči, rozumových a pracovných schopností.

Plánovanou výchovnou činnosťou podľa iŠVP v súčinnosti so ŠVP Stonožka objavuje a podľa profilácie našej materskej školy zameranej na dopravu a pohyb bude naša práca motivujúca, formulujúca morálne vzťahy a vlastnosti detí, podporíme rozvoj individuálnych spôsobilostí detí a umožníme deťom napĺňať život a učenie hrou. 

 

PLÁN AKTIVÍT TRIEDY MACKO PUSÍK

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

JESEŇ 2018

Oberačkové slávnosti

 vystúpenie folklórneho súboru Púčik na Novozámockom folklórnom festivale.

Zeleninkové šialenstvo

oboznámenie sa s projektom a prípravou zeleninových pochúťok s deťmi a rodičmi

Predplavecká príprava

 prekonávať zábrany z vody a získať základy plávania v zmysle profilácie na krytej plavárni

Dopravný svet Stonožky

 mesačný projekt „ Výchova k poznávaniu druhov dopravy

Kreslo pre hosťa: S Kenzlikom na bicykli 

Malý železničiar

 návšteva rušňového depa na železničnej stanici v Nových Zámkoch

V ovocnom sade

návšteva ovocného sadu vo Dvoroch nad Žitavou

Kreslo pre hosťa: Malí šejkeri

 poznávať mixovanie a prípravu zeleninovo ovocných nápojov

Zúbky ako perličky

 ukážky starostlivosti o chrup

Chcem byť zdravý

 pravidelné cvičenia a saunovanie detí v telocvični ZŠ

  účasť na športových podujatiach v organizácii AC NZ

ZIMA 2018

Naučme deti korčuľovať

 získavať základy pohybu na ľade v zmysle profilácie

 Vianočné trhy v meste

 reprezentovať školu s tanečným vystúpením

Pečenie medovníkov

 priblížiť deťom vianočné tradície, vnímať predvianočnú atmosféru

Snehové kráľovstvo

využívať školský areál na zimné športy a hry

JAR 2019

Karneval

 oslavy fašiangov

Rozprávky sú pre nás, deti

návšteva Ms knižnice, kníhkupectva, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí

Prvé zvonenie

 ukážka edukačnej aktivity pre rodičov pred zápisom do ZŠ

Veľkonočné variácie 

 tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi

Kreslo pre hosťa: Lesník

projekt na spoznávanie profesie lesníka a lesných zvierat

Zem volá o pomoc

 oslavy dňa Zeme v spolupráci s rodičmi

 Externá učebňa – átrium

uskutočniť EA v novovytvorenej učebni / pozorovania, sadenie, hry /

Život Stonožky

prezentácia triedy z príležitosti Dňa otvorených dverí pre budúcich škôlkárov

LETO 2019

Máj, máj, máj zelený

 reprezentácia školy s folklórnym súborom Púčik pri stavaní mája na MS.

Šťastná rodina

oslava rodiny – deň vystúpení, zážitkov a zábavy s rodičmi

Čo ja viem

účasť na prehliadke v knižnici

Mať sviatok je príjemné

oslavy MDD, týždeň detskej radosti

Výlet

 celodenný výlet rodičov a detí

Rozlúčkový zvonček

slávnostné dopoludnie s rodičmi a rodinnými príslušníkmi z príležitosti rozlúčky detí s MŠ

 

 

Uložit

Uložit

jeseň

mandaly

externá učebňa

externá učebňa

externá učebňa

externá učebňa

na plavárni

na plavárni

plávame

vzplývame

v sprievode

tanečníci

tanečnice

na javisku

exkurzia v sadoch

čakanie na odvoz

veselá jazda

aj nálada

ťažká práca

hry s loptou

bežíme

na tréningu

cesta späť

o zeleninke

očistíme mrkvičku

všetko zjeme

ovoniame

o paprike

veľa vieme

pokrájame

potom zjeme

na ZŠ G.Bethlena

na ZŠ G.Bethlena

na tréningu

remíza 3:3

Na stanici

na nástupišti

výpravca

sprievodkyňa

v Penzione

v Penzione

v Penzione

bolo super

tvorivé dielne

vyrezávame

hotovo

obliekame

vytvárame

o kapuste

mňam

v telocvični ZŠ

Deň tekvice

Deň tekvice

Deň tekvice

o tekvici

súťažíme

Dentalalarm

o zúbkoch

o baciloch

loptové hry

Simonkina oslava

Nelkina oslava

Simsalala

Simsalala

baklažán

pečený a plnený

brokolica

chutil nám

ovocná hostina

ovocný koktail

saunujeme

saunujeme

loptové hry

v telocvični

v saune

Simonkina oslava

Polepetko

v divadle

v saune

o rukole

v soľnej jaskyni

v soľnej jaskyni

oslávenec Andrejko

zeler

Emmkina oslava

oslávenec Maxim

zdravé zúbky

Dorotka

priniesol balíčky

príde Mikuláš

vianočné trhy

výstava

v telocvični

na námestí

na námestí

Vianoce

Dorotka

pečenie

pečenie

upečené

upečené

Šťastné a veselé

Šťastné a veselé

V penzione

V penzione

besiedka

besiedka

besiedka

pohostenie

Zima prišla

Zima prišla

Zima prišla

zimné hry

zimné hry

darčeky

darčeky

darčeky

darčeky

zima a lyže

zima a lyže

stavali sme iglu

stavali sme iglu

zima a lyže

zima a lyže

na štadióne

na štadióne

na štadióne

na štadióne

na štadióne

zeleninka batat

diplom

diplom

návšteva ZŠ Nábrežná

o magnetoch

malí vedci

na predstavení

v saune

strukovina cícer

návšteva ZŠ G.Bethlena

v telocvični

v kabinete

v knižnici

riešime úlohy

na záver

bola zábava

na predstavení

maškrtíme

karneval

v telocvični

v telocvični

pozorujeme

petržlen

petržlen

súťažíme

cvičenie

Dorotka a jej priatelia

kreslo pre hosťa

naša malá huslistka

v soľnej jaskyni

blahoželáme Roderikovi

hry s Dorotkou

atletické preteky

atletické preteky

atletické preteky

atletické preteky

škola volá

škola volá

škola volá

škola volá

škola volá

škola volá

vystúpenie v CK

vystúpenie v CK

vystúpenie v CK

tvorivé dielne

tvorivé dielne

tanečné vystúpenie

stavanie mája

tvorivé dielne

tvorivé dielne

tvorivé dielne

naše práce

sadili sme

prvý venček

jarná kytička

v telocvični

v telocvični

sadili sme

na tému pri vode

zeleninka- špenát

čakanie na motýlikov

motýlia záhradka

na tému pri vode

na tému pri vode

na tému pri vode

na tému pri vode

na tému pri vode

pomazánka