Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Lienka

Vitajte v novom školskom roku 2018/2019

Učiteľky: Mgr. MARTINA AGHOVÁ,  Mgr. VIERA VÖRÖŠOVÁ

Vekové zloženie: 3 - 4 ročné deti

Počet detí: 25

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

Triedu Lienky navštevujú 3-4 ročné deti. Počet zapísaných detí je 25, z toho 12 chlapcov a 13 dievčat.Trieda sa nachádza na prízemí stredného pavilónu, je esteticky a útulne zariadená. Jednotlivé hrové centrá sú účelne vybavené množstvom hračiek a didaktických pomôcok, ktoré pomáhajú rozvíjať kľúčové kompetencie a osobnosť detí. Okrem plánovaných školských aktivít majú deti možnosť zapojiť sa do krúžkovej činnosti  na krúžku Zumba.

PLÁN AKTIVÍT TRIEDY LIENKY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

JESEŇ 2018

Dary zo záhrady

organizácia výstavy ovocia a zeleniny spojenú s ich ochutnávkou

 

Dopravný svet Stonožky

využívať školské dopravné ihrisko

 

Jesenná brigáda

zapojiť sa do brigády

 

Jesenné tvorivé dielne

vytvárať dekorácie z prírodnín

ZIMA 2018

Mikuláš, čo nám dáš?

radostne prežívať príchod Mikuláša

 

Vianoce, Vianoce, prichádzajú!

pripraviť vianočnú besiedku, prežívať atmosféru Vianoc

 

Pečenie medovníkov

zapojiť sa do prípravy vianočných dobrôt

 

Karneval

fašiangová zábava

JAR 2019

Cesta do rozprávky

organizovať výstavu kníh, viesť deti k vzťahu ku knihám

 

Medzinárodný deň vody

viesť deti k šetreniu vodou

 

Malí záhradníci

získavať praktické zručnosti pri pestovaní zeleniny

 

Deň Zeme

utvárať pozitívny vzťah a ochranárske postoje k životnému prostrediu

 

Deň Rodiny

oslavovať deň rodiny, reprezentovať triedu kultúrnym programom

LETO 2019

Indiánsky deň

zapojiť sa do celoškolskej akcie

 

Mat sviatok je úžasné

prežívať radosť z osláv MDD 

 

Školský výlet

malí stavitelia

skladáme

riadiace centrum

hráme sa

jesenné kytičky

zbierame listy

oddychujeme

upratujeme

jeseň na dvore

ovocná hostina

oslávenci

mandaly

malí bádatelia

športové hry na dvore

takto nám chutí

vyfarbovanie nás baví

na dopravnom ihrisku

na dopravnom ihrisku

zeleninkové šialenstvo

tekvicový strašiak

tekvicové slávnosti

tekvicové slávnosti

experimentovanie

experimentovanie

ťahal dedko repu

krájanie jabĺčok

ovocná oslava

jesenné hry

oslávenec

spoločná so Simsalala

čakanie na program

jesenné tvorenie

zemiakové pečiatky

čistenie zemiakov

čakanie na Mikuláša

Pečenie medovníkov

Pečenie medovníkov

Pečenie medovníkov

princezné

kapela

Mikuláš a pomocníci

Mikulášska oslava

Mikulášska oslava

vianočná besiedka

hráme sa

rozbaľovanie darčekov

rozbaľovanie darčekov

rozbaľovanie darčekov

vianočná besiedka

vianočná besiedka

zimné radovánky

hry na snehu

zimné radovánky

zimné radovánky

hry na snehu

zimné radovánky

hry na snehu

príprava na karneval

karneval

karneval

tvorivé dielne

hráme novú hru

maľujeme kraslice

malé umelkyne

buchty nám chutia

buchty nám chutia

buchty nám chutia

prvé hry v piesku

prvé hry v piesku

v kráľovstve masiek

hry v piesku