Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Oznamy

 

 

 

Oznamujeme rodičom,

že školné a režijné náklady na ŠJ

za mesiac február

zbierame 11. - 12. februára 2019

od 12.00 do 16.30 hod.

_____________________________________________________________________________________

Milí rodičia!

Prosíme Vás,

darujte 2% z daní

na občianske združenie ZRPŠ pri MŠ Nábrežná.

Finančné prostriedky použijeme na nákup učebných pomôcok a

modernizáciu edukačného procesu.

                                                                                                      Ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi :

IČO: 37967461

Právna forma: Združenie

Obchodné meno: ZRPŠ pri MŠ na Nábrežnej ul.39 Nové Zámky

Sídlo: Nábrežná ul. 39. 940 57 Nové Zámky

 

Podporte materskú školu Stonožka na Nábrežnej ulici!

Ako poukázať 2 % ?

Ak ste zamestnanec:

- požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

- vyplnte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

- najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite /doručte/ formuláre Daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Fyzické a právnické osoby:

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov FO, PO je vyhlásenie účasťou daňového priznania.

__________________________________________________________________________________________

 

KARNEVAL

Oznamujeme rodičom, že karneval s

Ovo - Šaškovo

bude v materskej škole

06.02.2019

Program dňa:

v Pri príchode do MŠ obliekanie do kostýmov – rodičia

v Promenáda v maskách

v Zábava, fotenie, občerstvenie

v 9.30. Vystúpenie Ovo - Šaškovo

v Zábava, fotenie, občerstvenie

v 12.00 obed

 

Deti privítajú občerstvenie:  ovocie, suché koláčiky, nesladené, neperlivé nápoje.

 

Pripravte deťom zaujímavé masky, aby prežili deň plný zábavy, radosti a smiechu.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Všetky dobré deti, blíži sa Váš čas.

 O chvíľočku zavíta k Vám Mikuláš.

 

Kedy?

6.12.2018 v sprievode čertíka a anjela

9.00-9.30 SLNIEČKA

9.30-10.00 JASLE

10.00-10.30 MARGARÉTKY

10.30-11.00 LIENKY

11.00-11.30 MACKO PUSÍK

11.30-12.00 ŽABKY

12.00-12.30 MEDVEDÍCI

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

 

JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE

Pozývame rodičov a priateľov školy

18.10.2018 o 15.30.

na školský dvor.

Program:

Vystúpenie detí z triedy Macko Pusík

Tvorivé dielne

Opekačka

Prosíme rodičov o pomoc pri zabezpečení tekvíc, tekvičiek, kukurice, šúpolia, gaštanov, šípok, orechov, nepotrebného oblečenia na strašiaka / každá trieda na jedného po dohode s pani uč. /.

Pomôcky prosíme priniesť do 15.10. 2018

Tešíme sa na Vás.

Deti a p. učiteľky.

_____________________________________________________________________________________________________

ZBER PAPIERA

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že na škole bude prebiehať zber papiera od 

17. 09. 2018 - 28. 09. 2018

V tomto čase bude na škole pristavený kontajner, do ktorého môžete papier vhadzovať.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Zberová súťaž

SMS – Starý mobil sem!

Súťaž v zbere mobilov na materskej škole bude prebiehať v termíne

 

od 3.septembra 2018 do16.novembra 2018

_______________________________________________________________________________________________________

Riaditeľstvo školy pozýva rodičov na plenárnu schôdzu ZRPŠ,

ktorá sa uskutoční dňa:     

11.09.2018 16.30 hod. v triede Žabky

Po skončení plenárnej schôdze sa uskutočnia triedne schôdze.

Prosíme rodičov, aby sa plenárnej schôdze a triednych schôdzí zúčastnili bez detí.

 

Ďakujeme za pochopenie.

_______________________________________________________________________________________________________ 

Plán podujatí MŠ STONOŽKA

v šk. roku 2018/2019

Názov podujatia

Termín, trieda

Folklórny festival- účasť s tancom v meste

September Macko Pusík

Jesenné tvorivé dielne / šk. dvor /

September – október

Metodický deň – prezentácia školy

Október Žabky

Predajné vianočné trhy v MŠ

December

Vianočné besiedky / v triedach /

December v MŠ

Karneval s OVO Šaškovo

Február v MŠ

Atletické preteky v MŠ

Apríl celá MŠ

Deň Zeme – skrášľovanie areálu

Apríl celá MŠ

Deň rodiny v Stonožke

Máj , celá MŠ

Stonožkina olympiáda

Jún, celá MŠ

Indiánsky deň

Oslava MDD

Školské výlety

Jún  celá MŠ

Rozlúčkový zvonček

 Macko Pusík,Medvedíci, Žabky

 

_______________________________________________________________________________________________________

Výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva Nové Zámky zo dňa 29.6.2015

Uznesenie č. 100/290651

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č.6 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Výška príspevku v materskej škole sa určuje sumou 14 € s účinnosťou od 04.08.2015.

Suma sa uhrádza u triednych učiteliek do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.